Conpot

Borettslag påføres ny avgift

-Det er forunderlig at Finansdepartementet med en finansminister fra FRP forslår å innføre en ny avgift som gjør det dyrere å bo for 500.000 beboere i over 260.000 boliger.

En regjering som har fokus på å redusere avgifter for folk flest, foreslår isteden å innføre en ny avgift.

Det sier administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund, Thor Eek på bakgrunn av Finansdepartementets høringsforslag om å oppheve unntaket i merverdiavgiftsloven for forvaltningstjenester fra boligbyggelag til tilknyttede borettslag.

Forslaget innebærer at forvaltningstjenester som nå omfattes av gjeldende unntak, vil bli underlagt generell merverdiavgiftsplikt med en avgiftssats på 25 prosent.

– Dette vil medføre betydelige merkostnader for borettslagene. Vi antar at det vil dreie seg i overkant av kr. 25.000 årlig pr. borettslag, sier Thor Eek.

-Begrunnelsene som lå til grunn for innføring av unntaket fra mva plikt i 2001, er like aktuelle i dag. Det er derfor overraskende at finansministeren nå foreslår ny avgift som vil ramme 5.500 borettslag, men som totalt ikke vil medføre betydelige inntekter til staten, avslutter, Thor Eek i NBBL.

Stikkord: