Conpot

Fremtidsrettet prosjekt vant studentpris

Statsbygg deler årlig ut en pris til arkitektstudenter ved NTNU. Årets vinner har laget et ambisiøst og fremtidsrettet prosjekt.

Astri Margareta Dalseide og Tomas Aassved Hjort ble årets vinnere for prosjektet Protokoop.

– Astri og Tomas har undersøkt muligheter som ligger i å bygge på vannet, som svar på samfunns- og miljøutfordringer vi står overfor. De har tegnet et selvstendig minisamfunn, et eget bomiljø med anlegg for energiforsyning, algedyrking og annen infrastruktur, sier prosjektleder i Statsbygg, Gisle Erlien.

Formål med prisen

Statsbyggs studentpris skal stimulere til eksperimentelle og nyskapende arkitekturstudier blant framtidige generasjoner av arkitekter. Prisen blir delt ut til ett eller flere studentprosjekt på masternivå for særlig nyskapende og velgjennomførte prosjektarbeid utført i tråd med statlige føringer innen arkitekturfeltet, som hensyn til miljø, materialvalg og universell utforming.

Bærekraftig

Juryen begrunnet valget sitt med at Protokoop presenterer nye, arealeffektive og bærekraftige løsninger for hvordan vi skal bygge og skaffe mat. I tillegg er konseptene faktisk gjennomførbare. Arbeidet er preget av visjoner, vilje til å eksperimentere, stor faglig bredde, høye ambisjoner og en solid dose pågangsmot.

Realistisk potensiale

Videre sier juryen at Protokoop har en sterk identitet, men samtidig et visst potensiale for å påvirkes fra byen den er tilknyttet. Materialet viser ulike variasjoner, uten at bygningsutforming er vektlagt. Denne innebygde arkitektoniske tilpasningsdyktigheten er også en styrke ved konseptet, som etter juryens oppfatning har et realistisk potensiale.

Fem nominerte

Forvaltningssjef Oddvar Johnsen fra Statsbygg delte ut den gjeve prisen på 20 000 kroner til de to studentene ved Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU. De konkurrerte med fire andre studentprosjekter:

• PANGSTART
• T’AINT WHAT YOU DO (IT’S THE WAY THAT YOU DO IT)
• TUNGESTØLEN
• EI REISE LANGS KANALEN

Statsbyggs studentpriser

Statsbygg deler hvert år ut studentpriser for fremragende arkitektur, landskapsarkitektur og interiørarkitektur ved utdanningsinstitusjonene Kunsthøgskolen i Oslo, Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Institutt for landskapsplanlegging ved Universitet for miljø- og biovitskap, Bergen arkitekthøgskole og Kunsthøgskolen i Bergen.

Stikkord: