Conpot

Tre valg for Brønnøysund

Etter fire intense dager i Brønnøysund har Statsbyggs prosjektgruppe for nytt registerbygg kommet frem til tre ulike konsepter som skal bearbeides videre.

I juni skal ett av dem velges som grunnlag for endelig konseptvalg for Brønnøysundregistrene. Med seg på veien har prosjektgruppen fått viktige innspill fra lokalbefolkningen.

Prosjektgruppen for nybygget, bestående av prosjekteringsgruppen, Brønnøysundregistrene, Brønnøy kommune og Statsbygg, har hatt en såkalt prosjekteringssmie. På et midlertidig prosjektkontor i Brønnøysund har smia kunnet jobbe lokalt, konsentrert og effektivt for å nå viktige milepæler i prosjektet.

– Akkurat som jernet ble bearbeidet og formet i smia, med varme og god tilførsel av luft, ble konseptene bearbeidet og hamret ut til det de er ment å bli.  Men i motsetning til smeden, som av og til kunne fuske i faget, har vår smie bare hatt spesialister, sier prosjektleder Tore Berg. Han er svært fornøyd med resultatet av arbeidet som prosjektgruppen har kommet frem til.

Tre konseptalternativer

Det foreligger nå tre konseptalternativer (A, B og C).  Konseptene A og B ligger i nordre del av tomteområdet, konsept C i søndre del.  Alternativene A og C har løsninger som går mot kaifronten.  Alternativ B er det mest kompakte alternativet.  Til tross for at konseptene ligger i samme tomteområde er de svært forskjellige i måten de er til stede i byen, hvordan de influerer på gamle og nye byrom, nedbygging av friområdet på Schrøderhaugen, hva de gir tilbake til byen og hvordan de funksjonelt fungerer med langstrakt bygg, kompakt bygg og ett eller flere bygg.

– Nå gjenstår det å velge et grep som både vil gi noe tilbake til byen og samtidig bli et funksjonelt og effektiv kontorbygg for registrene, avslutter Berg.

Stikkord: