Conpot

Ny styreleder i Byggmesterforbundet

På Byggmesterforbundets Landsmøte i Kragerø 24. mai, ble Åsmund Østvold enstemmig valgt til ny styreleder.

Østvold har vært styremedlem i forbundet i fire år og har tidligere vært styremedlem og leder i Byggmesterforbundet Oslo og i Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo. Han er også medlem i prøvenemnda for tømrerfaget i Akershus.

Østvold som kommer fra Lillestrøm, holder til i Oslo hvor han sammen med Frode Furuli driver Beto-Bygg AS. Bedriften er tilsluttet Mesterhus-kjeden, og i tillegg omfatter virksomheten bl.a. rehabilitering og ombygging av bygårder/kontorlokaler for større eiendomsselskaper.

– Åsmund Østvold har markert seg med sterke næringspolitiske synspunkter, han framstår som en seriøs representant for næringen og er god til å argumentere for synspunktene sine, sa valgkomiteens leder Eskil Ørdal.

Østvold overtar formannskjedet etter Kjell Skog, Tromsø som har hatt vervet de siste 4 år. Dette er vedtektsfestet maksimal funksjonstid som styreleder, mens maksimal tid i styret er totalt 8 år. Skog fortsetter dersom som vanlig styremedlem, for en 2 års- periode.

Det ble ingen endringer i styret forøvrig. Det nye styret i Byggmesterforbundet har dermed følgende sammensetning:

Styreleder:

Åsmund Østvold, Oslo

Nestleder:

Ulf Larsen, Moss

Styremedlemmer:

Harald Grayston, Rogaland

Roy Skorstad, Trondheim

Bjørn Rune Markhus, Bergen

Kjell Skog, Tromsø

Varamedlem:

Rolf Eilerås, Tønsberg

 

På bildet: Ny styreleder Åsmund Østvold, sammen med Byggmesterforbundets daglig leder Frank Ivar Andersen (til venstre), og avtroppende styreleder Kjell Skog.

Stikkord: