Conpot

Går under jorda for å sikre E6 mot flom

Peab vil bruke klimaeffektiv og kostnadsbesparende NoDig-metode for å rehabilitere gammelt overvannssystem.

Peab Anlegg vil benytte NoDig-metoden når de nå skal rehabilitere det gamle overvannssystemet langs E6 fra Kløfta og nordover mot Gardermoen. Metoden er kostnadseffektiv og gir mindre klimabelastning enn «åpen grøft-metoden».

Kontrakten ble signert den 12. mai med oppdragsgiver Statens vegvesen. Kontraktssummen er på 40,2 MNOK eks mva, og prosjektet vil vare i ett og et halvt år.

– De tekniske metodene vil bli avklart med byggherren etter hvert som omfanget avdekkes, men vi ønsker i stor grad å benytte NoDig-metoden, fastslår distriktssjef Ivar Roland i Peab Anlegg.

Satser på NoDig-kompetanse

NoDig er en fellesbetegnelse på ledningsfornyelse med minimal eller ingen graving, og er benyttet i Norge i over 30 år. Teknikken har hatt en formidabel utvikling, og Peab satser bevisst på å videreutvikle spesialkompetansen innen dette feltet.

– Kombinert med betydelig anleggsteknisk kompetanse, vil vi tilby offentlige byggherrer kostnadsbesparende og miljøeffektive løsninger enten som totalentreprenør eller i partneringsamarbeid, sier Roland.

Sparer kostnader og miljø

Ifølge en rapport Asplan Viak i 2010* utførte på oppdrag fra Porsgrunn kommune, Norsk Vann og SSTT, kan bruk av NoDig-metoden gi store økonomiske besparelser i forhold til åpen grøft. Besparelsene ligger i reduserte kostnader direkte knyttet til anlegget, men også indirekte i form av samfunnskostnader. Publikum og næringsvirksomhet forskånes for langvarige anleggsarbeider, som har innvirkning på helse, sikkerhet, boforhold og inntekter. Ifølge rapporten gir metoden også redusert belastning på klima og miljø.

– Vi har den siste tiden utført tre lignende prosjekter for kommuner på Østlandet. Med de klimaendringene vi ser i dag tror vi det i fremtiden vil være et stort behov for å redusere risiko for flomskader. I den forbindelse er utbedring av underdimensjonerte ledningsnett et viktig tiltak. Med NoDig utføres dette med lavere kostnader, på kortere tid og med mindre miljøbelastning, fastslår distriktssjef Ivar Roland.

*Ref: Rapport fra Asplan Viak: NoDig versus åpen grøft – Miljømessige-, økonomiske- og juridiske betraktninger (Utgave: 01, Dato: 31.05.10)

Stikkord: