Conpot
  • Bildearkiv Veidrift lemminkäinen vei

Sterk start for drift- og vedlikehold

Med tildelingen av veidriftskontrakten på Voss er Lemminkäinen nå landets tredje største veidriftsentreprenør for Statens vegvesen.

Lemminkäinen har så langt i år vunnet veidriftskontrakter til en verdi av 664 millioner kroner.

– Da veidrift ble etablert som en egen divisjon ved nyttår, representerte det en kraftsamling om drift og vedlikehold i selskapet. Vi ville samle kompetanse og ressurser i en egen enhet for å øke fokus og oppmerksomhet på forretningsområdet, sier Divisjonsdirektør Frank Mathillas.

Fra før hadde divisjonen veidriftskontrakter for SVV i Arendal Indre, Nordhordland, Dalane og Tromsø. Målet for denne sesongen var å regne på 12 – 13 kontrakter, og vinne to eller tre nye.

– Etter vellykket kalkulasjon og målrettet anbudsarbeid er målet nådd, med tilslaget på drift- og vedlikeholdskontraktene på Senja, i Hammerfest og nå sist på Voss. Dessverre fikk vi ikke fornyet Arendal Indre-kontrakten. Hittil i 2014 har vi imidlertid vunnet veidriftskontrakter til en verdi av 664 millioner kroner og har nå en ordrereserve på 1,2 mrd, og det er vi godt fornøyd med, sier Mathillas.

Flere veidriftskontrakter vil gi synergier i kombinasjon med Lemminkäinens øvrige forretningsområder og avdelinger.

– Dette er et viktig element. Vosskontrakten vil for eksempel gi gode synergieffekter mot vår tilstøtende veidriftskontrakt i Nordhordland, samt asfaltavdelingen i Bergen og anleggsdivisjonen. Etter hvert som vi får flere veidriftskontrakter vil disse synergiene også gjøre seg gjeldende flere steder i landet, sier Mathillas.

Han er klar på at det er når kontraktene er vunnet at den virkelige jobben begynner.

– Divisjonsorganiseringen vil være en styrke også i denne fasen. Vi kan bygge en helt annen struktur og organisering av leveransene. Jeg er overbevist om at det vil få positiv innvirkning på kvaliteten. Vi gleder oss til å levere fremkommelighet, trygghet og trivsel på veien til alle trafikantene i områdene vi har ansvar for.

Stikkord: