Conpot

Kontraktsignering for nytt teknologibygg

Statsbygg skal på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet bygge et nytt teknologibygg for Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) på Kalvskinnet sentralt i Trondheim.

Byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg og konsernsjef i Betonmast AS, Jørgen Evensen, skrev i dag under Statsbyggs største totalentreprise for oppdraget med å bygge nytt teknologibygg for Høgskolen i Sør-Trøndelag. Kontrakten har en verdi på 467,1 millioner kroner (inkludert mva). Betonmast Trøndelag AS vant i konkurranse med fire andre tilbydere. Nybygget skal stå ferdig oktober 2016, og skal romme tilsammen 2 850 studenter og ansatte. Byggestart er høsten 2014.

5 tilbydere

– I Statsbygg er vi opptatt av å sikre god kvalitet i alle ledd. I dette prosjektet har det vært spesielt viktig for oss å kontrollere underleverandørene innen grunn og fundament, avfallshåndtering, elektro og VVS. Blant fem godt kvalifiserte tilbydere hadde Betonmast Trøndelag AS det gunstigste tilbudet, sier prosjektleder i Statsbygg Kristin Juul.

2 nybygg

Prosjektet består av to nybygg på til sammen 15 000 kvadratmeter, ett bygg på seks etasjer og ett på fire etasjer, begge med to underetasjer. Byggene skal knyttes sammen med et glasstak og med eksisterende bygningsmasse i Sverres gate 10, Gunnerus gate 1 og Retorten. Det nye teknologibygget består av kontorer, laboratorier og undervisningslokaler, og skal huse avdelingene for MATteknologi og informatikk, e-læring og avdeling for Teknologi, samt høgskoleadministrasjonen.

Prosjektet innbefatter også rehabilitering av rundt 1000 kvadratmeter i Gunnerus gate 1, hvor storkjøkken og studentkantine skal oppgraderes for å imøtekomme økt studentantall ved høgskolen.

Spennende prosjekt

–  Dette er en stor og spennende oppgave for Betonmast og for Betonmast Trøndelag spesielt, sier konsernsjef i Betonmast, Jørgen Evensen. Jeg kan love at vi vil ha et skarpt fokus på å skape et flott prosjekt og et flott og vakkert bygg. For Betonmast Trøndelag er dette en god start etter fusjonen mellom våre datterselskaper Team-Bygg og Primahus Entreprenør. Bygget vil bli et godt lærested for fremtidens studenter, avslutter Evensen.

Stikkord: