Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut varsel om flom for Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark. Varmt vær fører til stor snøsmelting i fjellet, og det er i tillegg meldt om til dels store nedbørsmengder fredag og lørdag.

– Våre folk er i beredskap, og vi følger situasjonen tett med tanke på flom og skred. Vi har løpende kontakt med våre driftsentreprenører som er klare til innsats når det blir behov for det, sier regionvegsjef Per Morten Lund.

Trafikkinformasjonen oppdateres kontinuerlig på Statens vegvesens sine nettsider, eller du kan følge Region øst på Twitter, @VegvesenOst.