Conpot

Norske bedrifter forventer økt omsetning

Optimismen står sterkt blant små og mellomstore bedrifter i Norge. Mer enn halvparten regner med økt omsetning i 2014.

Dette viser ferske tall fra Vismas Næringsbarometer som er basert på en undersøkelse gjort blant små og mellomstore bedrifter i Norge.

– Undersøkelsen viser at konjunkturen peker oppover i norsk næringsliv, sier Kenneth Løvold, Administrerende Direktør i Visma Mamut AS. Resultatene fra undersøkelsen viser at det finnes en klar optimisme blant små og mellomstore bedrifter. – Disse er sentrale aktører i norsk næringsliv og derfor er deres syn på fremtiden en viktig konjunkturindikator, påpeker Løvold.

Forventning om økt salg

Det er flere aspekter som bidrar til økt salg. Økt intern kapasitet, høysesong om sommeren, flere salgskanaler og flere eller bedre produkter er sentrale faktorer som bidrar til økt salg ifølge undersøkelsen. 64,3  prosent av respondentene svarte at salgsinntektene de siste månedene ble bedre enn, eller slik som forventet.

En av tre tror på økt innkjøp

Undersøkelsen viser at bedriftene er noe mer forsiktig når de skal gjøre innkjøp. 62 prosent mener bedriftens innkjøp av produkter og tjenester vil være uforandret eller minske. – Her råder forsiktigheten. Det kan helt enkelt tyde på at man vil øke sine inntekter før man øker sine innkjøp. En god måte å presse innkjøpsprisene ned på, er å gå sammen med andre og forhandle i grupper gjennom innkjøpssamarbeid. Det gir en betydelig sterkere forhandlingsposisjon, sier Løvold.

Vestfold og Troms mest optimistisk

Bedriftene i Vestfold og Troms er de mest optimistiske i landet når det gjelder forventningene om økt omsetning. Nær seks av ti, 57 prosent, regner med økt salg det kommende halvåret. Kommende sommermåneder med økt turisme, bidrar til optimismen i disse fylkene.

Forventing om økt omsetning

Kart forventing

Stikkord: