Conpot

Mesta kjøper to Maxima klippere

Første uken i mai overleverte Bulder Utstyr 2 stykk Maxima 10000 klippere til Mesta.

I denne anledning fikk førerne fikk opplæring og testet utstyret på Bulder sitt anlegg på Solbergmoen.

I forbindelse med opplæringen ga de fremtidige førerne noen kommentarer etter testingen. Blant annet ble det sagt at utstyret var utrolig lett å bruke, at klipperne var meget oversiktlig å jobbe med, og at de klipper veldig fint.

Etter planen skal disse klipperne gå i drift i Østfold.

Maxima 10000

Maxima 10000 er klippere med 1,3 meter bredde. Disse klipperne er utstyrt med eget aggregat drevet av kraftuttaket på traktor.

Traktoren med klipper montert er veiet og er innenfor tillatte totalvekter for traktor og innenfor på aksellaster ved klipping.

Stikkord: