Conpot

Nå er det åpnet helt opp på Høyesteretts plass igjen

Statsbygg har fjernet byggegjerdet fra gaten mellom Høyesterett og G-blokken (Finansdepartement,) og før første gang siden 22. juli 2011 er plassen helt åpen

Byggegjerdet på Høyesteretts plass er fjernet i sin helhet, mens gjerdet i Grubbegata er flyttet lenger opp i gata. Gående og syklende kan fritt ferdes over Høyesteretts plass og nedre delen av Grubbegata, mens det kun er autoriserte kjøretøy som kan kjøre der.

– Vi har ferdigstilt det omfattende rehabiliteringsarbeidet i G-blokken, hvor blant annet samtlige vinduer er skiftet ut. Tiden var derfor inn for å justere byggegjerdet i Regjeringskvartalet igjen, sier prosjektleder Ragnar Bovim i Statsbygg.

– Også byggegjerdet på Johan Nygaardsvolds plass mot G-blokken er flyttet. Det er trukket tilbake mot H-blokken, noe som gjør også denne delen av Regjeringskvartalet framstår mer åpent, forteller Bovim.

Stikkord: