Conpot

Betydelig økt grensetransport

Norske og utenlandske lastebiler transporterte 3,6 millioner tonn gods over grensen i 1. kvartal 2014. Det er 10,6 prosent mer enn i 1. kvartal i fjor, i følge tall fra SSB.no.

De norske lastebilene økte sin markedsandel av transportene til og fra Norge fra 41,7 prosent i 1. kvartal 2013, til 43,3 prosent i 1. kvartal i 2014.

Markedsandelen på eksport for de norske lastebilene var 66,9 prosent. På import var andelen 23,5 prosent av total godsmengde.

Svenskregistrerte biler reduserte sin markedsandel med 2,4 prosentpoeng sammenliknet med 1. kvartal 2013. Polsk- og baltiskregistrerte lastebiler fraktet hver for seg 6,3 prosent av godset, en svak økning fra samme kvartal året før.

Stikkord: