Conpot
  • kran anlegg

Rekordomsetning i bygg og anlegg i 2012

Bygge- og anleggsvirksomheten oppnådde rekordhøy omsetning i 2012. Den positive utviklingen fra 2011 fortsatte, og tallene viser at næringen hadde vekst innen alle områder, viser ferst statistikk fra SSB.no

Omsetningen for foretakene passerte 409,7 milliarder kroner, en økning på hele 14,2 prosent sammenlignet med 2011.

Parallelt med at bygge- og anleggsvirksomheten hadde en betydelig økning i omsetningen i 2012, økte også antall foretak med i underkant av 2 200 til totalt 52 700. Tilsvarende økte sysselsettingen med 10 300 personer til totalt 210 100. Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 4,3 prosent og 5,2 prosent fra 2011. Samtidig økte lønnskostnadene i næringen med 10,5 prosent.

Fortsatt sterk vekst innen oppføring av bygninger

Den næringen med klart høyest vekst i omsetning i 2012 var, som i 2011, oppføring av bygninger. Bedriftene i næringshovedgruppen «utvikling av byggeprosjekter» omsatte for 61,7 milliarder kroner i 2012, og fortsatte dermed den kraftige oppgangen fra 2010. Veksten fra 2011 til 2012 var på 26,4 prosent, mot 38,4 prosent fra 2010 til 2011. Samtidig økte omsetningen i næringshovedgruppen «oppføring av bygninger» med 14,1 prosent til 142 milliarder kroner. Denne omsetningen har bakgrunn i om lag 17 000 bedrifter som til sammen hadde en sysselsetting på 68 800 personer.

Størst vekst i Oslo

Med unntak av Troms, som hadde en nedgang på 2,3 prosent i omsetningen fra 2011 til 2012, hadde alle fylkene økt omsetning i perioden. Størst var veksten i Oslo, med en økning på 20,4 prosent. Omsetningen i Oslo utgjorde 82,5 milliarder kroner, det vil si 20,0 prosent av den totale omsetningen innen bygg og anlegg. Oslo er dermed det største fylket når det gjelder omsetning.

Størst andel små bedrifter

Antallet bedrifter med færre enn 10 sysselsatte utgjorde den største andelen i 2012, med 91 prosent av alle bedrifter. Disse bedriftene hadde også flest sysselsatte med 36 prosent av den totale sysselsettingen. Antallet bedrifter med flere enn 50 sysselsatte utgjorde kun 1 prosent. Disse bedriftene sysselsatte i underkant av 54 000 personer, og utgjorde med det 26 prosent av sysselsettingen i bygg og anlegg.

Kilde: ssb.no

Stikkord: