Conpot

Økt lønnsomhet og sikker drift

AF Gruppen leverer sitt beste resultat før skatt for 1. kvartal samtidig som skadefrekvensen aldri har vært lavere.

AF Gruppen hadde en omsetning i 1. kvartal på MNOK 2 295 (2 376) og et resultat før skatt på MNOK 92 (91). Resultatmarginen var 4,0 % (3,8 %).

Selskapet hadde pr. 31.03 en samlet ordrereserve på MNOK 10 521 (9 257). Avkastning på gjennomsnittlig investert kapital var 42,4 % (26,7 %). Kontantstrøm fra driften var MNOK -130 (-121) i 1. kvartal.

HMS

AF prioriterer arbeid med HMS høyt og H-verdien for 1. kvartal var 0,9 (2,1). Rullerende 12-måneders H-verdi er 1,1. Sykefraværet for 1. kvartal var 3,8 % (4,6 %).

Fordringer

AF Gruppen har en sterk finansiell posisjon og konsernet hadde pr. 31.03.14 netto rentebærende fordringer på MNOK 902 (42).

Viktigste kaptial

– Det er gledelig å se at langsiktig fokus på sikkerheten til våre medarbeidere og samarbeidspartnere gir resultater. Dyktige medarbeidere som trives er vår viktigste kapital og vi vil fortsette å fokusere på sikkerhet og lønnsomhet gjennom tydelig ledelse og god risikostyring, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Stikkord: