Conpot
  • Buss

Skuffet over revidert nasjonalbudsjett

Virke er skuffet over at regjeringen ikke foreslår viktige vekstfremmende tiltak i revidert nasjonalbudsjett. Virke mener regjeringen i stedet prioriterer populistiske forslag.

– Nå er jeg skuffet. Jeg hadde forventninger om at det skulle komme klare signaler om viktige vekstfremmende virkemidler fra regjeringen. I regjeringsplattformen er de så tydelige på at dette vil de gjøre noe med, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

Populistiske saker

– I stedet får vi en lang liste med populistiske saker. Det er sikkert bra for å pleie velgerne, men det styrker ikke min tro på at regjeringen faktisk vil gjennomføre løftene sine til norsk næringsliv. De har lovet oss handling, men vi har ikke en gang sett en handlingsplan, fortsetter hun.

Lav kollektivsatsning

Virke er ikke minst bekymret for at det ikke kommer sterkere signaler om økt statlig medvirkning til kollektivsatsing i storbyområdene utenom jernbane.

Madsen sier at norske storbyer med stor befolkningsvekst henger etter med å øke kapasiteten både på vei og bane, og mener at statens bidrag til Oslopakke 3 er for lite når det skal bygges ny kollektivtunnel og ny bane til Fornebu.

Hun peker også på en rekke andre viktige samferdselsprosjekter som må prioriteres framover: InterCity-triangelet, vestkorridoren ut av Oslo (E18) og ny Oslofjord-forbindelse Moss-Horten, i tillegg til tiltak i andre byer som Bergen og Stavanger.

Utbyggingsselskap

Virke er imidlertid glad for at det settes av midler til et nytt utbyggingsselskap for veibygging, og at det blir penger til mer kontroll av tunge kjøretøy på grenseovergangene. (©NTB