Conpot

Samferdselsprogram på plass for Oslo og Akershus

Handlingsprogrammet til Oslopakke 3 er nå klart.

Over de neste fire årene skal det brukes 16 milliarder kroner på kollektivtrafikk og veier i Oslo og Akershus.

Om lag 11 milliarder kroner av den totale rammen på 16 milliarder kroner skal komme fra bompenger, melder Jernbaneverket. Av de øvrige midlene kommer 2,4 milliarder kroner fra staten og 2,4 milliarder fra kommune og fylkeskommune.

Det er satt av 579 millioner kroner til oppstart av en ny T-banestrekning til Fornebu og til fornyelse av signal- og sikringsanlegg på T-banen. Kolsåsbanen skal samtidig ferdigstilles innen oktober i år, mens Lørenbanen skal åpnes i 2016.

Klimamål

– Oslopakke 3 er vårt viktigste verktøy for å nå klimamålene og sørge for at all trafikkvekst tas av gåing, sykkel og kollektiv. Gjennom målrettede investeringer til buss, T-bane og trikk har vi klart å øke kollektivtrafikken med over 30 prosent siden 2008, sier Guri Melby (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– De neste årene er hovedprioriteten å få på plass nye trikker, komme i gang med Fornebubanen og få fart i utbyggingen av nye sykkeltraseer slik at vi får opp sykkelandelen, sier hun.

E18

Det er også satt av betydelige midler til utbedring av veier, deriblant E18 i Bjørvika. (©NTB)

Stikkord: