Conpot

Holder budsjettrammene

En ny rapport viser at kostnadskontrollen i norske vegprosjekter er god. Kun et fåtall av prosjektene overskrider kostnadsrammene.

I 29 prosjekter til 46 milliarder kroner i undersøkelsen har prislappen kommet seks prosent under kostandene som ble angitt.

I en ny rapport har transportforskerne James Odeck og Morten Welde undersøkt 29 vegprosjekt som er gjennomført i løpet av 2000-tallet. Forskerne har sammenlignet sluttsummen med budsjettet som i sin tid ble lagt til grunn.

Prosjektene kom samlet ut seks prosent under kostnadsrammen som var fremmet for Stortinget, viser rapporten.
Når prosjektkostnadene i disse til dels gigantiske utbyggingene samlet var 46 milliarder, så betyr det en del for samfunnsøkonomien at vi klarer å levere som lovet.

– Man vil ha hørt om sprekker i enkeltprosjekt og enkeltkontrakter. Og der det svikter skal vi lære. Men for Statens finanser er det viktig at porteføljen under ett – med noen prosjekt under og andre over streken – totalt sett ikke overskrider rammene, skriver vegdirektør Terje Moe Gustavsen på sin blogg Trygt Fram Sammen.

Det finnes en stor internasjonal forskning på kostnadsoverskridelser – og i internasjonale sammenligninger kommer Norge godt ut. En studie fra Sverige av 102 prosjekt dokumenterte en gjennomsnittlig kostnadsoverskridelse på 11 prosent (2011), en dansk studie av syv bruer og tunneler viste at de i snitt ble 19 prosent dyrere enn forutsatt (2002), mens i Storbritannia endte et utvalg av 50 vegprosjekt 24-36 prosent over budsjett (2002).

– Prosjektene i undersøkelse har gjennomgått kvalitetssikringa som kreves for statlige prosjekter over 500 millioner kroner. Det er strenge krav der vi har eksterne konsulenter over skuldrene våre både i tidlig planfase og før prosjektene skal fram til Stortinget. Vi skal ikke være for selvgode for det dukker alltid opp et skjær i sjøen. Men jeg tror det er hold i å si at vi er blitt ganske gode, skriver Gustavsen .

Stikkord: