Conpot
  • Sandvik drilling

Forbedret boreprosess via tastaturet

Programvaren Sandvik Driller’s Office er ett verktøy for databehandling og planlegging av pallboring.

Programmet dekker utforming av borplaner samt behandling og rapportering av bordata. Driller’s Office følger arbeidsstedets logikk og bruker klare og enkle visualiseringer av bormønsteret og terrengmodeller i 3D, som er til stor hjelp i planleggingsprosessen.

På Conexpo-Conagg

På CONEXPO-CONAGG 2014 i Las Vegas, Nevada 4.–8. mars ble ett banebrytende praktisk programvareverktøy for prosesstyring av pallboring lansert, Sandvik Driller’s Office. Dette avanserte verktøyet skal være til god hjelp for alle som arbeider med styring av pallboring, spesielt ved pukkverksdrift, ettersom det bidrar til å forenkle hele prosessen i tillegg til å styre den på en effektiv måte.

Lover å være enkelt

Sandvik Driller’s Office er utviklet med tanke på brukeren. Med en ny fleksibilitet og justerbarhet er det ett verktøy som er enkelt å lære og enkelt å bruke: Sandvik Driller’s Office inneholder en veiviser for rask opprettelse av grunnleggende borplaner og et redigeringsverktøy for utarbeiding av mer avanserte borplaner. Ved hjelp av redigeringsverktøyet for borplaner kan hullposisjoner, bakkenivå, helling, retning og mange andre faktorer justeres hver for seg etter behov.

I stedet for bare å bruke en standard form på strossene som med vanlige planleggingsverktøy, gjør Driller’s Office det i tillegg mulig å justere dem etter de faktiske formene. Et måleverktøy og spesifikke markører definerer det riktige stedet å starte boringen. Dermed er det ikke behov for separat måling og markering på arbeidsstedet, noe som sparer både tid og penger.

Prosessforbedring

Boreprosessen forbedres ytterligere ved hjelp av funksjonene for databehandling i Driller’s Office. Verktøyet samler borplaner og bordata i en enkelt prosjektfil. All informasjonen om ferdige boreresultater er tilgjengelig som tilbakemeldinger til planleggingsprosessen i sanntid. Justeringer av de eksisterende planene er utformet for å være enkle.

Som følge av effektiv planlegging basert på nøyaktige målinger og tilbakemeldinger i sanntid, blir nøyaktigheten av boringen og kvaliteten på borhullene mye bedre. Dermed blir sprengnings-resultatene også langt bedre, noe som innebærer betydelige besparelser av tid og penger, samtidig som at sikkerheten på arbeidsplassen forbedres.

Kommunikasjon til og fra riggen håndteres over en mobil dataforbindelse.

Sandvik Driller’s Office inneholder også rapporteringsverktøy: rapporter om koordinater for borede hull, borplan og boring er også tilgjengelig.

Verktøyet Sandvik Driller’s Office er tilgjengelig for alle TIM3D-klare pallrigger.

Stikkord: