Conpot

Fleksible snøploger

Etter mer enn 55 års erfaring fra nordisk vinter, lanserer nå Tokvam sin nye u-plog og vikeplog. De nye plogene blir å se pånordiske veier allerede til vinteren.

Tokvam Vikeplog

  • Finnes i fire bredder: 240 cm, 280 cm, 320 cm og 380 cm.
  • Stor svingvinkel (39 ̊) for stor variasjon maks/min bredde.
  • 15 ̊ angrepsvinkel på slitestål.

Tokvam U-plog

  • Finnes i tre bredder: 420 cm, 460 cm og 490 cm.
  • Stor svingvinkel på hovedskjær (38 ̊) for stor variasjon maks/min bredde.
  • Vinger kan svinges 180 ̊.

Et femtitalls personer med erfaring fra veivedlikehold, har det siste året deltatt i produktutviklingen av de nye snøplogene fra Tokvam. Sammen med Tokvam har de skapt ploger med egenskaper i verdensklasse.

– De nye plogene er bygget som følge av våre kunders behov og erfaringer. For å kunne skape disse produktene, har det vært helt avgjørende å lytte til kundene våre, forklarer daglig leder i Tokvam AS, Finn Kristian Tokvam.

Tilbakemeldingene er svært gode fra de som har testet plogene. Egenskaper som kasteevne på vikeplog, rulleevnen på u-plog og det patenssøkte flexflow-systemet blir fremhevet.

Patentert løsning

Tokvams patentsøkte flyt- og innfestingssystem, FlexFlow, har blitt møtt med stor interesse. Systemet sørger for enkel bruk, meget gode rydderesultater og er driftstoffbesparende. Søknaden er godkjent av Patentstyret, som behandler søknader om patenter i Norge.

– Flyt- og innfestingssystemet er løst på en helt annen måte enn konkurrentenes. Flexflow har de fordeler og Tokvam-verdier man kan ønske seg, sier Finn Kristian Tokvam.

Med flexflow er sjåføren sikret at plogen følger underlaget helt uavhengig av bæremaskinen.

Vikeplog

Som sjåfør har du full fleksibilitet med det nye Flexflow-systemet.

– Det som er unikt med Flexflow, er at du kan velge å låse eller begrense. Ved å låse, så fjerner man loddrett vandring av plogen. Ved begrensning av Flexflow, så reduserer du de lodrette bevegelsene, forklarer Finn Kristian Tokvam.

Et annet viktig kjennetegn på Tokvams nye vikeplog er 15 ̊ positiv skjærevinkel.

– Positiv skjærevinkel har to viktige egenskaper. For det første gir den god «kast» på snøen ved kjøring i 12 – 15 km/t og oppover. For det andre vil plogen rulle snøen ved kjøring i Y-posisjon. Dermed vil man fåmer snø i plogen før det renner over, forteller Finn Krisitan Tokvam.

I tillegg er det verdt å merke seg at plogene er svært robust bygget.

– Alle bolter er i rustfritt seigherdet stål. Dermed sikrer vi at alt fra kongebolt til slitestålfestebolter ikke vil ruste. Materialet er i tillegg to ganger styrken til vanlig stål, sier Finn Kristian Tokvam.

U-plog

I likhet med den nye vikeplogen har også u-plogen 15 ̊ positiv skjærevinkel.

–  Skjærevinkel på u-plogen betyr bedre rulleeffekt. Når snøen ruller, så får man med seg mer snøog det betyr større kapaitet, sier Finn Kristian Tokvam. I tillegg bruker man mindre krefter på å dytte snøen når den ruller, dette gir lavere drivstofforbruk.

Også på denne plogen er FlexFlow standardutstyr og boltene er i rustfritt seigherdet stål. Vingesvingen på u-plogen har mulighet for 180 ̊ rotasjon.

– Under transport kan vingene legges bakover. Det gjør at sjåføren kan fåen god og komfortabel totallengde. En annen fordel med dette er for eksempel ved snømåking i nærheten av parkerte biler, porter og inngangspartier. Da har sjåføren mulighet til årygge og dra med seg snøi plogen, påpeker Finn Kristian Tokvam.

Høy totalbredde og lav transportbredde er egenskaper som Tokvams kunder verdstedder høyt. På modellen som heter UT 460, er maksbredden på 460 cm og transportbredden er på 222 cm.

Salg

Allerede nå har Tokvam forhåndsolgt et større antall snøploger. De forskjellige modellene vil være tilgjengelig for levering tidlig i vintersesongen. Snøplplogene kan kjøpes gjennom Tokvams eksisterende forhandlernettverk.

– Dette har vært et stort prosjekt, med store utviklingskostnader. Det føles derfor bra å kunne presentere et produkt som er kvalitetssikret i alle ledd. Med vår nye snøplogfamilie vil Tokvam være sterkere enn noensinne, avlsutter Finn Kristian Tokvam.

 

Stikkord: