Conpot

Økning i byggekostnadene

Byggekostnadene for boliger gikk opp med 1,1 prosent fra mars til april i år. Materialkostnadene økte 2,3 prosent i den samme perioden, viser tall fra SSB.no.

Det er prisøkning på trelast som er hovedårsaken til kostnadsøkningen

Kostnadene for bygging av eneboliger av tre og boligblokker steg med respektive 1,3 og 0,5 prosent fra mars til april i år. Materialkostnadene for de samme boligtypene økte henholdsvis med 2,6 og 1,6 prosent i samme periode.

Fra april 2013 til april 2014 økte kostnadene for bygging av eneboliger av tre og boligblokker med respektive 4,1 og 3,1 prosent.

Stikkord: