Conpot

Fjerner søknadsplikt på garasjer og uthus

Regjeringen vil gjøre det enklere for folk å bygge mindre nybygg og fjerner søknadsplikten på bygg opp til 50 kvadratmeter. Samtidig begrenses muligheten for naboklager i byggeprosesser.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til uken vil regjeringen legge fram flere forslag om å forenkle plan- og bygningsloven, varslet kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under Høyres landsmøte på Gardermoen lørdag.

– Vi fritar bygg opp til 50 kvadratmeter fra søknadsplikt, så innbyggerne kan bygge raskere og kommunene kan bruke tiden på viktigere oppgaver. I dag gjelder 20 prosent av kommunenes byggesaker slike bygg, sier Sanner.

Sanner fjerner også naboers mulighet til å klage på saker som allerede er avgjort tidligere i byggeprosessen og foreslår å sløyfe nabovarsling i byggesaker som er godt nok beskrevet i en vedtatt reguleringsplan.

Han vil også stramme inn på kommunenes tidsfrister for saksbehandling.

For små bygg under 15 kvadratmeter, som for eksempel små boder og dukkehus, vil Sanner at søknaden skal behandles under tre uker selv om nabo har protestert. Dersom kommunen ikke overholder fristen, vil det betyr at tillatelse regnes som gitt, ifølge forslaget.

– Med dette blir det færre søknadsskjema, færre omkamper og raskere byggeprosesser, sier Sanner. (©NTB)

Stikkord: