Conpot

Positiv utvikling for entreprenørvirksomheten

Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge i 1. kvartal endte på 91 millioner, opp fra 89 millioner kroner for tilsvarende periode i 2013.

Den samlede omsetningen i selskapene endte på 2,8 milliarder kroner.

Pr 1. kvartal Omsetning Driftsresultat
2014 2013 2014 2013
Skanska Norge Entreprenør*) 2 830 2 980 75 57
Skanska Norge Boligutvikling 207 526 16 32
Eliminering – 214 – 206
Totalt 2 823 3 300 91 89

*) Skanska Norge AS med datterselskap

Den positive trenden fortsetter for entreprenørvirksomheten

Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper, hadde i årets 1. kvartal en omsetning rett i overkant av 2,8 milliarder, og et driftsresultat på 75 millioner kroner. Tilsvarende resultat i 1. kvartal 2013 var 57 millioner kroner, hvilket betyr en økning på 31%.Det er virkningen av en rekke forbedringstiltak og iherdig jobbing fra alle ansatte som gjør at selskapet forsetter den positive utviklingen av marginene.

Økt kontrahering

Samlet ordrereserve er 10,3 milliarder ved utgangen av 1. kvartal. Totalt har det blitt kontrahert for nærmere 4,2 milliarder kroner i løpet av årets første tre måneder. Dette representerer en solid økning sammenlignet med tallene fra 1. kvartal i fjor, hvor selskapet kontraherte for 3,1 milliarder. Kontraktene Skanska har vunnet de siste månedene viser at vi lykkes innenfor våre prioriterte og strategiske segmenter på både bygg og anlegg.

  • E18 Bommestad-Sky har en kontraktsverdi på over 1,5 milliarder kroner og er dermed en av de største veikontraktene som er inngått i Norge
  • Inderøy oppvekst- og kultursenter viser Skanskas konkurransedyktighet og er et prosjekt hvor selskapets samlede kompetanse blir fullt utnyttet
  • Utbyggingen av LKABs anlegg i Narvik er prosjekt hvor Skanska får utnyttet sin kompetanse og erfaring innen prosjektering, 3D modellering og gjennomføring

Krevende boligmarked i bedring

Etter lav aktivitet i 4. kvartal i fjor, ser vi så langt i år tegn til økende interesse og en positiv utvikling innenfor markedet for nye boliger.

– Jeg er tilfreds med resultatet så langt i år, og det er gledelig å se at kontraheringen er god, spesielt innenfor anlegg. Bare i Vestfold har vi for tiden pågående anleggsprosjekter med en samlet kontraktsverdi på mer enn 5,5 milliarder kroner. I løpet av 1. kvartal har Skanska lansert en ny byggstrategi og omorganisert byggvirksomheten. Den nye byggstrategien vil bidra til å styrke konkurransekraften vår innenfor byggsektoren, og vil gjøre oss i stand til å levere gode resultater i et marked som preges av stor konkurranse, sier Ståle Rød, administrerende direktør i Skanska Norge.

HMS – Sikkerhetsuka 2014 gjennomføres for tiende gang

1. kvartal viser at ulykkesfrekvensen har stabilisert seg, med en H1 verdi på 3,4, hvilket er identisk med tilsvarende periode i fjor. For personskader med behov for legebehandling eller tilrettelagt arbeid er det en nedgang sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2013. Det er registrert 21 slike skader i 1. kvartal, mot 26 i samme periode i fjor. Sykefraværet i denne perioden ligger på 5,3%.

Skanskas sikkerhetsuke avholdes i år mellom 5. – 11. mai for tiende gang. Over hele verden er 57 000 egne ansatte og mer enn 200 000 ansatte hos underentreprenører aktivt involvert i å sette ekstra fokus på å utføre sikkert og effektivt arbeid i alle ledd av produksjon og planlegging. På denne måten skal alle komme seg skadefritt hjem etter en arbeidsdag hos Skanska.

 

Stikkord: