Conpot
  • lastebil kabotasje volvo

Ber regjeringen klargjøre kabotasjeregler

Yrkestrafikkforbundet, med støtte fra YS, ba under et møte med Statssekretær Ingvild Næss Stub, regjeringen om å bidra til en klargjøring av EUs kabotasjeregelverk.

Dette med sikte på lik praksis i hele EU/EØS-området. – Vi krever spesielt at reglene for kabotasje på turbilområdet skjerpes og gjøres kontrollerbare, sier forbundsleder YTF, Svein Furøy. Dagens regler på dette området er svært uklare, og i virkeligheten ligger det norske turbilmarkedet åpent for utenlandske transportører med underbetalte sjåfører.

Vil unngå sosial dumping

– Skal vi unngå sosial dumping her i landet krever det internasjonale regler som ivaretar arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår, sier Furøy. Han setter pris på at YTF fikk muligheten til å møte i UDs hurtigkonsultasjon om arbeidet med ny europapolitisk strategi.

I møte med Stub ba YTF dessuten om å slå fast at det i regelen er vertslandets vilkår som skal gjelde ved kabotasjeoppdrag. – Det betyr at en utenlandsk sjåfør som utfører arbeid i Norge, skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår under oppdrag i Norge. Tilsvarende må utenlandsk selskap som har transportoppdrag her til lands være underlagt norske skatte- og avgiftsbestemmelser, sier Furøy.

For få kontroller

YTF påpekte også at fraværet av kontroll på dette feltet er ganske påfallende og fører til at utenlandske transportører risikofritt kan bryte dagens kabotasjeregler og dessuten unndra seg norske skatter og avgifter. – Selv om vi ser en økning i antall kontroller, er det grunn til å tro at dette dreier seg om milliardbeløp, sier Furøy.

YTF tar også til ordet for et felles kabotasjeregister i det enkelte land og i EU, som er tilgjengelig for kontrollmyndighetene.

Stikkord: