Conpot

Kan lamme hele transport-Norge

Yrkestrafikkforbundet brøt godsforhandlingene. – Arbeidsgiverne er ikke villig til å tilby langtransportsjåførene et akseptabelt lønnsnivå, sier forhandlingsleder Linda Jæger.

Forhandlingsleder Linda Jæger påpeker at godssjåførene i mange år har hatt et lønnsnivå som ikke holder tritt med resten av samfunnet. Langtransportsjåførenes lønn er ett av flere økonomisk områder som ligger uløst.

Kunnskapsløft

YTF varslet før forhandlingene at kompetanse ville være et av de viktigeste kravene. – Arbeidsgivernes motkrav har ikke vært tilfredsstillende på dette området, sier Jæger. Godssjåførene ønsker å ta del i det kunnskapsløftet resten av samfunnet har tilgang på. Dette gjelder både etablerte godssjåfører og nye arbeidstakere som vil inkluderes i det norske samfunnet.

– Kompetanse handler om sikkerhet og økt yrkesstolthet, sier Jæger, og påpeker at dette er et krav YTF er villig å kjempe for i mekling. Blir det ikke enighet her, kan en streik starte tidligst 23. mai fra arbeidsdagens begynnelse. – Dette betyr at en eventuell streik vil kunne skje samtidig med den mulige havnekonflikten NTF har varslet, sier Jæger. Da vil store deler av transport-Norge vil bli rammet.

Stikkord: