Conpot

OBOS og StorBergen fusjonerer

Generalforsamlingene i OBOS og i StorBergen har begge nå vedtatt fusjon mellom de to boligbyggelagene. Målet er at fusjonen skal tre i kraft i oktober.

I går vedtok generalforsamlingen i StorBergen å fusjonere med OBOS. Dermed er enda et viktig skritt tatt i arbeidet med å slå sammen de to boligbyggelagene. OBOS sa ja til fusjon på sin generalforsamling 28. april.

– I tråd med OBOS’ strategi

Fusjonen med StorBergen er i tråd med OBOS’ strategi om å utvide og styrke sin virksomhet i andre deler av landet. Målet er at fusjonen mellom OBOS og StorBergen skal tre i kraft i oktober 2014.

– Fusjonen vil gi både OBOS’ og StorBergens medlemmer og kunder ytterligere fordeler, og vil gjøre medlemskapet attraktivt for enda flere. Nå kommer OBOS ordentlig på plass også i Bergen innen både forvaltning, boligbygging, eiendomsmegling, næring og alle medlemstilbudene, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

– Betyr mye for regionen

Også i StorBergen ser man positivt på fremtiden til det nye boligbyggelaget:

– Fusjonen vil få stor betydning for utviklingen av hele bergensregionen. Folkeveksten i bergensregionen vil kreve en omfattende boligbygging i årene som kommer, og det fusjonerte boligbyggelaget vil innta en sentral posisjon i utviklingen av byen og regionen, sier administrerende direktør Anne Gine Hestetun i StorBergen boligbyggelag.

Til sammen vil StorBergen og OBOS ha en tomtereserve på ca 4000 boliger i bergensregionen.

Medlemmene i begge boligbyggelagene beholder sin opptjente ansiennitet. Forkjøpsretten gjelder som før, og etter fusjonen kan medlemmene bruke den på mer enn 90 000 boliger i blant annet Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tønsberg, Fredrikstad og på Hamar.

Etter fusjonen vil OBOS totalt forvalte nærmere 175 000 boliger og ha bortimot 360 000 medlemmer.

Stikkord: