Conpot

Framskynder E105 Elvenes – Hesseng

60 millioner kroner skal sikre effektiv og sammenhengende utbygging.

– Regjeringen vil framskynde arbeidet med E105 på strekningen Elvenes – Rundvannet i Finnmark. I revidert statsbudsjett for 2014 vil regjeringen foreslå at det skal settes av 60 millioner kroner til raskere utbygging av strekningen. Midlene bidrar til mer effektiv og sammenhengende utbygging av E105 i grenseområdet mot Russland, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere etapper

Den 3,5 kilometer lange strekningen Elvenes – Rundvannet er siste etappe i utbyggingen av den 10 kilometer lange vegen mellom Storskog og Hesseng i Sør-Varanger kommune. Første etappe som omfatter den fire kilometer lange strekningen Storskog – Elvenes, ble åpnet for trafikk i 2013. Andre etappe, den 2,5 kilometer lange strekningen Rundvannet – Hesseng, har tidligere fått oppstartbevilgning.

Selve anleggsarbeidet for denne etappen er ikke satt i gang – i påvente av midler til å starte anleggsarbeid på den siste strekningen Elvenes – Rundvannet, slik at man dermed får en mer effektiv og samlet utbygging. En slik samlet utbygging har flere anleggstekniske fordeler, blant annet mer effektiv fjerning, transport og bruk av jord- og steinmasser innenfor det samlede anlegget på E105 i kommunen.

Halv milliard

Kostnadene for utbygging av strekningen Elvenes – Rundvannet – Hesseng er beregnet til 475 millioner 2014-kroner, fordelt med 81 millioner kroner for Rundvannet – Hesseng og 394 millioner kroner for Elvenes – Rundvannet. Utbyggingen skal fullt ut finansieres ved bevilgninger over statsbudsjettet.

Stikkord: