Conpot
  • byggmakker henning johansen

Tak nedprioriteres når private husholdninger pusser opp

Undersøkelser viser at over halvparten av norske hustak er i dårlig forfatning og mer ekstremvær påfører takene større belastninger enn tidligere.

Likevel er det kun 25 prosent av norske boligeiere som frykter tilstanden på taket sitt. Og kun 10 prosent vurderer å ruste opp taket inneværende år. Falsk trygghet som fort kan bli svært dyrt, advarer markedsdirektør Henning Johansen i Byggmakker.

Resultatene fremkommer i en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Byggmakker.

Etterslep på vedlikehold

– Vi har et vedlikeholdsetterslep totalt i Norge på 550 mrd. kroner, og det er en tendens til å velge skippertaksstrategien. Samtidig har vi fått klar beskjed fra både FNs klimapanel og europeiske forskningsrapporter om at ekstreme værhendelser vil øke både i omfang og styrke i Europa. Dette er noe vi må forberede oss på nå. «Våtere, varmere, villere» er ikke en klisjé, og hvis vi ikke er føre var har vi valgt den dyreste løsningen, sier Trude Rauken, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning.

Byggmakker sin årlige oppussingsundersøkelse viser at 25 prosent av det norske folk vil gå i gang med utvendige oppussingsoppgaver i år. De fleste vil bruke tiden på tradisjonelle oppussingsoppgaver som maling, beising av hus (50 prosent) og oljing/beising av terrasse (34 prosent). Kun 10 prosent planlegger å oppgradere eller skifte taket sitt.

Byggmakker har derfor utarbeidet noen gode tips for vedlikehold av taket

Flere uavhengige tilstandsrapporter som har blitt gjort de siste årene viser imidlertid at mange norske boligtak er i svært dårlig forfatning. Og vi vet taket på et bygg bare står for 2 prosent av byggekostnadene, men hele 50 prosent av alle reklamasjonssakene. Likevel er det kun 25 prosent av norske boligeiere som frykter for taktilstanden på huset sitt.

– Den lave andelen som frykter taktilstanden på huset sitt, kan skyldes at mange ennå ikke har sett synlige skader som følge av for dårlig takkvalitet, for eksempel lekkasjer, råte og muggdannelse. Problemet er at kostnadene ved utskifting blir vesentlig høyere når slike skader først har oppstått. Derfor bør man være proaktiv og foreta jevnlige takinspeksjoner før synlige skader oppstår, sier Johansen.

Få sjekker taket

Det er også betydelig variasjon i forhold til hvor ofte nordmenn sjekker tilstanden på taket sitt. 40 prosent sjekker tilstanden årlig eller oftere. 17 prosent sjekker takene sjeldnere enn hvert femte år og 12 prosent sjekker aldri tilstanden på taket sitt. 30 prosent svarer at de ikke vet når tilstanden på taket ble sjekket sist.

– Gjennomsnittlig levetid for et tak er 30 år. Har man et tak som nærmer seg «utløpsdato» bør tilstanden sjekkes regelmessig, og helst to ganger i året, sier markedsdirektør Henning Jonhansen i Byggmakker.

– Samtidig er det nok mange som ikke helt vet hvordan de skal utføre en takinspeksjon. men dette er enklere enn mange tror. En enkel sjekk av taktekking, piper, mosedannelse, rust, avskalling, sprekker, takrenner og ventilasjonshetter er tiltak de fleste kan gjøre selv. Er man usikker på tilstanden, bør man tilkalle fagkyndige for å utrede tilstanden nærmere, sier Johansen

Den landsrepresentative webundersøkelsen ble gjennomført av analyseinstituttet YouGov i perioden 9-15 januar. 1009 intervjuer er gjennomført basert på et representativt utvalg av Norges befolkning i alderen 18-74 år.

Stikkord: