Conpot

Bygger Terne-tunene på Storøya på Fornebu

Skanska Norge har signert avtale med OBOS Fornebulandet om prosjektering og bygging av 39 leiligheter på Terne Tun 1 på Storøya på Fornebu.

Avtalen knyttet til byggetrinn 1 omfatter fem småblokker i tunbebyggelse, med totalt 39 leiligheter. Prosjektet skal utføres som en totalentreprise, og har en verdi på 107 millioner eks. mva. Kontrakten er en del av utbyggingsavtalen mellom OBOS og Skanska, som totalt omfatter bygging av 4200 boliger på Fornebu. Byggestart er 4. august 2014, og de 39 leilighetene vil stå ferdige våren 2016.

– Vi har meget positive samarbeidserfaringer med byggherre OBOS, og ser frem til å videreføre de gode relasjonene inn i dette prosjektet. Her vil vi få vi brukt Skanskas samlede kompetanse på en svært god måte, sier Marius Tunstad, regiondirektør i Bygg Oslo fra Skanska.

OBOS Fornebulandet skal bygge til sammen 4950 boliger på Fornebulandet. Av disse er over 1450 boliger ferdig eller under bygging. Det antas at det vil ta rundt 10-15 år før alt er ferdig utbygd. 15-20 000 beboere og 20-25 000 arbeidsplasser er planlagt i forbindelse med utbyggingen av Fornebulandet.

Skanska Norge er allerede tungt involvert i utbyggingen av Fornebulandet, og har tidligere bygget 470 boliger i området.

Stikkord: