Conpot

Bygger næringsbygg i Sola

Block Berge Bygg AS har fått i oppdrag av Ringholm 1 AS å oppføre et kombinasjonsbygg bestående av kontor og verksted for leietaker Expro Norway AS.

Oppdraget er en totalentreprise, og kontraktssummen har en verdi på 150 millioner kroner ekskl. mva.

Det nye næringsbygget blir liggende i Risavika i Sola kommune. Bygget blir på til sammen ca. 9.800 m² fordelt på et kontorbygg i tre etasjer og et verkstedbygg. Prosjektet er utviklet i samspill mellom kunde, Bygg-Kon AS og Block Berge Bygg. Bygget blir konstruert med bærende betongelementfasader i malt og miniretardert betong.

– Vi jobber kontinuerlig for å videreutvikle vår kompetanse for å kunne bygge energi- og miljøriktige bygg basert på vår industrielle grunntanke. At vi lykkes med å lande denne avtalen er svært gledelig og prosjektet vil bidra positivt til vår videre utvikling, sier administrerende direktør Yngvar Karlsen i Veidekkes heleide datterselskap Block Berge Bygg AS.

Byggearbeidene har allerede startet opp, og bygget forventes å være klar til å tas i bruk i august/september 2015.

Stikkord: