Conpot

Arbeidsgiver må ta regningen

I dag starter tarifforhandlingene i transportbransjen, hvor etterutdanning er et viktig krav fra arbeidstakersiden.

Godsbransjen har gått høyt ut om hvor viktig det er med seriøse arbeidsforhold og trygghet på veien. – I dette tariffoppgjøret har arbeidsgiverne mulighetene til å vise at de mener alvor med uttalelsene om kompetanse og sikkerhet, sier forhandlingsleder Linda Jæger i Yrkestrafikkforbundet.

God kompetanse er en forutsetning for å kjøre trygt. Dette har man sett i hele vinter, med lastebiler som står på kryss og tvers. Yrkessjåfører må med jevne mellomrom oppdatere sin faglige kunnskap gjennom pålagt etterutdanning.

– Arbeidsgiverne ønsker kompetente, og dermed sikre, sjåfører på veien. De har i hovedsak ikke vært villig til å betale regningen for dette, sier Jæger. YTF krever at arbeidsgiverne gir sjåførene de samme grunnleggende rettigheter til gratis etterutdanning som man finner i andre bransjer.

– De norske arbeidsgiverne bør gå foran med et godt eksempel om de virkelig ønsker en forbedring i bransjen, avslutter Jæger.

 

Fakta:

  • Det er rundt 900 godssjåfører i YTF som er omfattet av avtalene innenfor gods
  • Kravene fremmet av arbeidstakersiden går på områder som lønn, kompetanse og bedre betaling for ubekvem arbeidstid
  • Om det blir brudd i forhandlingene går forhandlingene til mekling.
  • YTFs forhandlingsdelegasjon består av 7 personer, hvor advokat Linda Jæger er forhandlingsansvarlig.

YTF forhandler sammen med Norsk transportarbeiderforbund, og motparten er NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund

Stikkord: