Conpot

Kraftig stigning i april

OBOS-prisene i Oslo-området steg med 4,2 prosent i april, og har de siste 12 månedene gått opp 0,3 prosent.

Hittil i år har kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området steget med 7,7 prosent.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Oslo per 30. april 2014 var 42 998 kroner, noe som er en oppgang på 4,2 prosent siden mars. De siste 12 månedene har OBOS-prisene gått opp 0,3 prosent.

– Dette er en sterkere økning enn forventet. Vi forventet en økning med utgangspunkt i hva våre eiendomsmeglere har fortalt, men denne økningen var kraftig. Dette er et uttrykk for at optimismen i boligmarkedet er tilbake, men samtidig vil vi kanskje se en korreksjon senere, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

I april ble det foretatt 631 eierskifter tilknyttet OBOS mot 685 i mars og 736 boliger i april 2013. I 2013 ble det omsatt 7822 boliger totalt, mot 7962 i 2012.

Stikkord: