Conpot
  • vei veibygging

Framskynder arbeidet på E6

- Regjeringen går inn for en økning på 20 millioner kroner i år til prosjektering og andre forberedende arbeider i prosjektet E6 Vindalsliene – Korporals bru i Sør-Trøndelag.

Dette gir raskere framdrift i prosjekteringen enn tidligere antatt og kan dermed legge til rette for at selve utbyggingen skjer raskere og mer sammenhengende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Prosjektet omfatter utbygging av E6 på en om lag 7,5 kilometer lang strekning i Midtre Gauldal kommune.

Utbyggingen er foreløpig beregnet å koste 830 millioner kroner.

Mer til prosjektering – for flere vegprosjekter

– Regjeringen legger også opp til at flere andre større vegprosjekter skal få økte midler i år til prosjektering og andre forberedende arbeider.  Slik økning er tidligere varslet for E16 Bagn – Bjørgo i Oppland, E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark og E18 Tvedestrand – Arendal i Aust-Agder. Regjeringen viser med dette at den holder sine løfter om rask framdrift, sier samferdselsministeren.

Stikkord: