Conpot

Arbeidet med Digiplex igangsatt

GK Norge AS er i full gang med å levere den samlede tekniske løsningen og installasjon til det nye datasenteret til Digiplex på Fetsund.

Leveransen gjøres som totalentreprise tiltransportert arbeidsfellesskapet Miljøbygg AS og Agathon Borgen AS.

– Det har vært et krevende arbeid med utviklingen av de tekniske løsningene, sier Bjørn Arve Olsen fra Totaltek AS.

Han har stått sentralt i prosessen hvor GK Norge AS endte opp med kontrakt på å levere ventilasjon, kjøling, rør og byggautomasjon mens Totaltek AS leverer alt innen elektro som underentreprenør av GK Norge AS.

Den samlede kontrakten på for den totale tekniske entreprisen er for GK på størrelsesorden 250.000.000 kroner. Bygget inkluderer seks store datahaller som skal ta imot rundt 30.000 dataservere. Digiplex er byggherre har ansvar for prosessen med utvikling, bygging og driften av det nye datasenteret som IT-selskapet EVRY skal leie i en periode som strekker seg over 20 år. Ferdigstillelse er satt til 2015, men allerede i desember 2014 vil en mindre del av anlegget tas i bruk.

Teknisk krevende og spennende løsning

– For GK og Totaltek er dette et spennende oppdrag som gir tekniske og prosjektmessige utfordringer utover det vi møter i det daglige, sier Jon Valen-Sendstad, konsernsjef i GK.

– En ordre av denne størrelsen er selvsagt velkommen for GK Norge AS. Vi har klart å bemanne prosjektet med gode ressurser selv om den høye aktiviteten i GK Norge AS legger press på prosjektressursene, sier regionsdirektør Arne Dahl i GK.

Prosjektet stiller svært tøffe tekniske krav. Kompetanse og erfaring på å redusere energibruk kommer til å stå sentralt.

– Den største tekniske utfordringen på datasenteret er det enorme behovet for kjølekapasitet til dataserverne. Dette er løst med adiabatiske kjøleenheter. I tillegg til at det i seg selv er en utfordring med det enorme kjølebehovet er det også stilt helt klare krav til maksimalt energibruk. Man forventer å løse klimatisering på en slik måte at energibruken vil være nær det halve av hva som er vanlig for tilsvarende installasjoner. Her kommer GKs kompetanse på energibruk i bygg godt med, sier Dahl.

– Stiller de høyeste krav

Videre er det en utfordring at brukeren setter krav til 100 prosent oppetid på datasenteret. Det holder ikke med 99,98 prosent. Dette løses med tilstrekkelig kapasiteter på reservekraft og UPS-systemer sammen med nødvendige kapasiteter på de øvrige tekniske anleggene. Sentral driftskontroll og overvåking av de samlede tekniske installasjoner vil selvsagt ha en kritisk funksjon i bygget.

– Digiplex er en stor aktør i dette markedet og stiller de høyeste kravene til ytelser og funksjon. Derfor har vi jobbet tett med GK, Totaltek og Sweco på rådgivingssiden for å komme frem til optimale løsninger, sier direktør Anders Korshavn i Digiplex.

Stikkord: