Conpot

Toget kommer til å tape på sosial dumping

En utvidelse av jernbaneterminalen på Alnabru har liten betydning for konkurransen mellom gods på tog og lastebil.

Prisene på lastebiltransport er så lave at jernbanen ikke kan konkurrere med dette, sier YTF som en kommentar til dagens sak om Alnabruterminalen på NRK P1.

– En utvidelse og fornyelse av jernbaneterminalen på Alnabru i Oslo vil i liten grad påvirke konkurranseforholdet mellom tog og lastebil, så lenge bedrifter som kjøper transporttjenester har adgang til utenlandske transportører som utfører transportoppdrag i Norge til priser som jernbanen aldri vil kunne konkurrere med, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Furøy reagerer kraftig på at direktør Erling Sæter i NHO logistikk og transport i dagens nyhetssendinger på NRK forsøker å dekke til hovedproblemet i norsk transportnæring, nemlig en ulik konkurranse der utenlandske transportører med underbetalt arbeidskraft faktisk favoriseres i forhold til norske transportbedrifter. Det er dette som gjør at en stadig del av transportarbeidet i Norge forgår på vei – og ikke på skinner.

– Det er vel og bra med en ny og bedre terminal på Alnabru, men det er nærmest hensiktløst å investere store beløp i økt kapasitet, så lenge jernbanen stadig taper i konkurransen med alt for billig utenlandsk lastebiltransport. NHO logistikk og transport har dessverre vist seg å være den fremste motstanderen av en mer anstendig transportnæring, sier Furøy.

Stikkord: