Conpot

Anleggskontrakt til AF Gruppen

AF Gruppen er av Jernbaneverket valgt som entreprenør for entreprisen Forberedende arbeider Åsland.

Entreprisen gjelder driving av to adkomsttunneler, hver på ca. 1 km, ned mot Follobanens hovedløp. Videre skal det utføres diverse grunnarbeider på Åsland.

Avtalen har en verdi på ca. MNOK 250 eks. mva.

Arbeidene starter i månedsskiftet april/mai, og byggetiden er ca. 1 år.

Forberedende entreprise for Follobanen

– AF ser frem til samarbeidet med Jernbaneverket på denne forberedende entreprisen for Follobanen. Vi skal gjøre vårt beste for å tilfredsstille kundens krav, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Stikkord: