Conpot

Resultatmessig fremgang

Veidekkes hadde i 2013 resultatmessig fremgang sammenlignet med 2012. Markedsforholdene var gode i både Norge og Sverige i 2013.

Selv om veksten flatet ut i løpet av året, var aktivitetsnivået i konsernet høyt. Boligsalget var totalt sett godt med vekst i Sverige, mens salget i Norge bremset opp i siste kvartal.

Konsernet viste resultatmessig fremgang i løpet av året, og dette til-skrives både økt lønnsomhet i industrivirksomheten i Norge og en tydelig fremgang i entreprenørvirksomhetene i Norge og Danmark. I desember 2013 kjøpte Veidekke det Stockholmsbaserte entreprenørfirmaet Arcona. Oppkjøpet vil bidra til å styrke Veidekkes posisjon i det svenske markedet.

Selskapsstrukturen

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygg- og anleggsprosjekter, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. I Norge og Danmark er Veidekke en landsdekkende entreprenør, mens virksomheten i Sverige er konsentrert rundt byene Stockholm, Göteborg og Malmö. Veidekkes hovedkontor ligger i Oslo.

Resultat

Konsernets resultat før skatt (segmentregnskapet) ble 775,8 MNOK, mot 680,4 MNOK i 2012. Samlet omsetning (segmentregnskapet) ble 21 191 MNOK, mot 20 460 MNOK året før. Ordrereserven var 18 273 MNOK pr. 31. desember 2013, mot 16 518 MNOK ved inngangen til året.

Konsernets finansregnskap for 2013 viser en omsetning på 21 781 MNOK, mot 19 839 MNOK i 2012. Resultat før skatt ble 718,3 MNOK, mot 698,3 MNOK i 2012. Årsresultatet for konsernet ble 555,8 MNOK, mot 538,0 MNOK i 2012.

Hovedtrekk fra rapporten

Entreprenørvirksomheten viste resultatfremgang i 2013 på tross av lønnsomhetsutfordringer i Sverige. Aktiviteten var høy og var drevet av den norske virksomheten. Ordrereserven økte med 7 %, og økningen knytter seg til den svenske og danske virksomheten. Resultatmarginen i entreprenørvirksomheten økte sammenlignet med foregående år, når det tas hensyn til engangseffekt fra endring i pensjonsordning i Norge i 2012.

Eiendomsvirksomheten hadde nedgang i omsetningen i 2013 sammenlignet med foregående år. Nedgangen skyldes at en større del av aktiviteten i Norge foregikk i felleskontrollert virksomhet, hvilket ikke gir regnskapsmessig omsetning. Det er sterk vekst i boligsalget i Sverige, en økning på 49 % fra 2012, og dette resulterte i produksjonsstart på flere prosjekter i 2013. I Norge ble det solgt 23 % færre boliger i 2013 enn i 2012. Nedgangen skyldes en kombinasjon av oppbremsing i boligsalget på slutten av året og at flere av de pågående prosjektene er i ferd med å bli sluttsolgt.

I Industri var aktivitetsnivået meget høyt i 2013. Resultatet økte betydelig fra 2012, og størst er fremgangen innen asfaltvirksomheten. Etter et resultatmessig svakt fjorår ble det iverksatt flere tiltak for å bedre lønnsomheten, og dette har gitt effekt gjennom året.

Stikkord: