Conpot

Framskynder arbeidet med E18 Arendal – Tvedestrand

- Regjeringen går inn for en økning på 80 millioner kroner i år til prosjektering og andre forberedende arbeider i prosjektet E18 Tvedestrand – Arendal.

Dette gir raskere framdrift i prosjekteringen enn tidligere antatt og kan dermed legge til rette for at selve utbyggingen skjer raskere og mer sammenhengende over lengre strekninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Prosjektet E18 Tvedestrand – Arendal i Aust-Agder omfatter bygging av 21 kilometer firefelts veg med 20-23 meter bredde. I prosjektet inngår også tre tunneler, seks større bruer, to planskilte kryss, døgnhvileplass for tunge kjøretøy og et kollektivknutepunkt med parkering. Utbyggingen er foreløpig beregnet å koste vel 4,5 milliarder kroner.

Mer til prosjektering – for flere vegprosjekter

– Regjeringen legger også opp til at flere andre større vegprosjekter skal få økte midler i år til prosjektering og andre forberedende arbeider.  Slik økning er  allerede varslet for  E16 Bagn – Bjørgo i Oppland og E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark. Regjeringen viser med dette at den holder sine løfter om rask framdrift, sier samferdselsministeren.

 

Stikkord: