Conpot

Bygger Helsehuset i Haugesund

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Helsehuset Haugesund AS om bygging av nytt stort forretningsbygg i Haugesund sentrum. Oppdraget er en totalentreprise og kontraktssummen er 175 millioner kroner ekskl. mva.

Bygget blir et kombinert forretnings-, kontor- og leilighetsbygg som i hovedsak skal fylles med helserelatert virksomhet.

Bygget blir samlet på cirka 10.500 m2. Det vil utover helserelaterte virksomheter inneholde forretningslokaler i første etasje og parkering i underetasjen. Bygget blir fundamentert på fjell med dels bærende yttervegger av betongelementer, prefabrikkerte søyler og dragere samt dekker av hulldekkeelementer. Heis- og ventilasjonssjakter og trappehus med avstivende funksjon utføres i betongelementer. Noen yttervegger blir utført i bindingsverk med kledning av lettpussystem og metall platekledning

Leietakere i bygget blir blant annet Privatsykehuset Haugesund, Haugesund Medisinske Senter, Øyenlegevirksomheten Vismed AS og Haugesund kommune med omsorgsboliger i to etasjer. Byggherren Helsehuset Haugesund AS er et nyetablert selskap eid av Caiano Eiendom AS, TJRS AS, Vismed AS, Privatsykehuset Haugesund AS, MRSA AS, Nokus AS, Shannon Invest AS og Laastad Invest AS.

Byggearbeidene har startet opp, og bygget skal stå ferdig i september 2015.

Stikkord: