Conpot
  • Passivhusskole

Skal bygge passivhusskole

Veidekkes datterselskap Arcona har fått i oppdrag å bygge Glömsta skole og idrettshall i Flemingsberg i Huddinge kommune. Oppdraget er et samspillsprosjekt med en målpris på 215 millioner SEK eksklusive mva.

Glömsta skole blir en grunnskole for 720 elever. Bygningsmassen på 9 400 m2 får en moderne utformet planløsning med korridorløst læremiljø som skaper stor fleksibilitet. I tilknytning til skolen skal Arcona også bygge en idrettshall. Skolen skal oppfylle kravene for passivhus og klassifiseres til Miljöbyggnad nivå silver. Med blant annet bergvarme og solfangere skal energibruken ligge på kun 25 kWh/m2 pr år.

– Vi har valgt Arcona som vår samarbeidspartner for dette prosjektet ettersom de har en gedigen erfaring med å drive samspillsentrepriser fra tidlig fase og samtidig kunne presentere den beste organisasjonen og beste måten å drive prosjektet på, sier Johann Månsson, prosjektleder for Huge Fastigheter AB.

Stikkord: