Conpot
  • Bildearkiv nybygg bygg energikrav

God boligaktivitet

Veidekke solgte totalt 130 boliger i første kvartal 2014. Dette er på linje med salget i fjerde kvartal 2013. Boligsalget fordeler seg jevnt mellom Norge og Sverige og det er høy aktivitet med mange boliger i produksjon i begge land.

I Norge opplevde vi at boligsalget falt merkbart mot slutten av 2013. Den lave salgstakten fortsatt inn i 2014, men mot slutten av 1. kvartal har antallet interessenter og salget økt. I Sverige har salget holdt seg stabilt. I 1. kvartal 2014 ble det kun startet salg av fire små prosjekter, tre i Sverige og ett i Norge. Antallet nye boligprosjekter for salg vil øke i 2. kvartal, noe som antas vil slå positivt ut på boligsalgstallene.

– Vi er glade for at interessen for nye boliger er god i både Norge og Sverige. Antallet boliger i produksjon har økt i Sverige siste år, og nærmer seg nivået i Norge. Vi er imidlertid avhengige av at boligsalget tar seg opp i Norge i løpet av 2014 for at vi skal kunne opprettholde dagens produksjonsnivå, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekkes eiendomsvirksomhet i Norge og Sverige solgte i første kvartal til sammen 130 boliger. Samlet salgsverdi i kvartalet var 481 millioner kroner, hvorav Veidekkes andel var 359 millioner kroner.

Antallet boliger i produksjon er 1 586 hvorav Veidekkes andel er 1 175. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppføring er 73 %.

Boligsalgstallene for Veidekke ser slik ut pr første kvartal 2014:

Boligsalget 1. kvartal brutto 2014 (2013) 1. kvartal netto 2014 (2013) *
Norge 68 (140) 42 (95)
Sverige 62 (72) 58 (68)
Totalt 130 (212) 100 (163)

Stikkord: