Conpot
  • AF gruppen vei anlegg tunnel

Ingen streik innen bygg og anlegg

Det blir ingen streik i bygg- og anleggsbransjen etter at Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening ble enige om en avtale like før midnatt fredag kveld.

– Vi er veldig godt fornøyd med det totale resultatet. Vi pleier å være effektive, vi bygningsarbeidere, sier forbundssekretær og forhandlingsleder Halvor Langseth i Fellesforbundet til NTB natt til lørdag.

Meklingen ble avsluttet fredag kveld klokka 23.55, fem minutter før fristens utløp ved midnatt. Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforenings ble enige om å anbefale mekler Carl Petter Martinsens forslag til en avtale som blant annet innebærer garantert minstelønn til alle. Den innebærer også en generell lønnsøkning på 75 øre i timen.

Som i industrioppgjøret, det såkalte frontfaget, gir partene i byggfagene sin tilslutning til at det gjennomføres en utredning om framtidig pensjonsløsning, noe Langseth er svært fornøyd med.

– Det er mange ting som gjør at vi er veldig godt fornøyd. Det er kombinasjonen av både de økonomiske satsene og andre bestemmelser, i tillegg til at vi også dro med oss resultatet fra frontfaget, blant annet pensjonsavtalen, sier Langseth.

4,8 prosent opp

Nesten 6.000 bygg- og anleggsarbeidere i 92 bedrifter ville gått ut i streik fra lørdag morgen dersom meklingen ikke førte fram. En rekke store bedrifter som Veidekke, Skanska, NCC Construction og Block Berge Bygg ville blitt omfattet av en streik – i tillegg til en lang rekke andre bedrifter i samme bransje landet rundt.

Rundt 18.000 medlemmer av Fellesforbundet er omfattet av avtalene det ble meklet om. Streikevarselet omfattet dermed en knapp tredel av de organiserte i bransjen.

Byggfagene har som mange av de kommende oppgjørene, sine egne utfordringer. Uenigheten sto blant annet om nettopp minstelønn, som Fellesforbundet opprinnelig krevde å få hevet fra 77 prosent av gjennomsnittet i bransjen til 85 prosent av snittet.

– Det er en masse avdelinger som har krevd sitt, men det er helt riktig at det var prioritering av minstelønnen, og at den skulle heves mer enn den generelle lønnsutviklingen. Minstelønnen går nå opp med 4,8 prosent, langt mer enn gjennomsnittet på 3,5 prosent, sier Langseth.

Lønnsgulv

Helt konkret heves minstelønnen til 182,50 kroner for fagarbeidere, til 164 kroner for arbeidere uten fagbrev og bransjeerfaring og til 171 kroner for dem med minst ett års bransjeerfaring.

Minstelønnsavtalen i byggebransjen er allmenngjort, og den fungerer derfor som et lønnsgulv og et sikkerhetsnett mot sosial dumping, ifølge LO.

Halvor Langseth betegner fredagens mekling som tung, men konstruktiv.

– Det er alltid tungt å dra, men det har vært en veldig konstruktiv tone. Vi opplever at motparten har tatt oss på alvor, vi har prøvd å møte dem og vi har hatt en mekler som har gjort det han skal og fått det i land, sier Langseth.

Også hos forhandlingsmotparten puster man lettet ut for at det ikke endte med streik.

– Det har vært et krevende oppgjør, dog innenfor rammen av frontfaget. Vi er imidlertid tilfreds med at vi har kommet til enighet og unngått en konflikt, sier Siri Bergh, forhandlingsleder for BNL.

Svarfrist for Carl Petter Martinsens forslag som begge partene nå anbefaler, er satt til 7. mai kl. 12. (©NTB)

Stikkord: