Conpot

Midt-Norge får endelig ny godsterminal

Plasseringen av ny godsterminal i Trondheimsregionen har i en årrekke stått på et sidespor. Nå har myndighetene bestemt seg for hvor det viktige logistikknutepunktet for Midt-Norges godstransport med tog skal ligge.

– Etter flere tiår med prosesser rundt plasseringen, har regjeringen besluttet at videre planlegging skal ta utgangspunkt i alternativer sør for byen. Vi ser ingen grunn til å vente til 2015, slik det var lagt opp til fra forrige regjering, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Statsråden peker blant annet på at det nye knutepunktet vil sørge for at Trondheim by får frigjort store sentrumsnære arealer, mens terminalen med ny plassering vil få større muligheter til å utvide og effektivisere sin virksomhet.

Jernbaneverket leverte sin konseptvalgutredning med anbefaling om at ny terminal skulle legges sør for Trondheim til Samferdselsdepartementet i januar 2012.

Ifølge Samferdselsdepartementet valgte den foregående regjeringen å utsette det videre arbeidet med valg av konsept i påvente av at resultatene fra en godsanalyse skulle foreligge i løpet av 2015.

– Jernbaneverkets og næringslivets anbefaling er klar, og den eksterne kvalitetssikringen støtter denne anbefalingen. Da er det ingen grunn til å vente med å ta beslutningen, sier Solvik-Olsen.

Konseptet regjeringen går inn for, omfatter to konkrete lokaliseringsalternativer – Søberg og Torgård.

Jernbaneverket skal utrede konsekvensene av disse to nærmere, slik at regjeringen i neste runde kan ta endelig stilling til hvor det nye knutepunktet skal ligge. Utredningen skal være klar i løpet av 2014. (©NTB)

Stikkord: