Bussene det er snakk om er av typen Scania Citywide, Scania OmniExpress 320 og 340 og Scania Higer A30.

Avtalen består av totalt 114 enheter. Dette gjør bussleveransen til den største i Norsk Scanias historie. 89 av bussene leveres mot slutten av 2014, oppstart i kjøring januar 2015 og skal gå i trafikk for Agder kollektivtrafikk, rutekjøring i Aust Agder. Resterende 25 blir satt i drift høsten 2016. Fra før av har LL Setesdal Bilruter rutevirksomhet så å si i alle indre bygder i Agder-fylkene. Fra Arendal i øst til Hægebostad i vest. Fra Kristiansand i sør til Haukeli i nord.

Alf Reidar Birkeland, Økonomisjef og Prosjektleder «busskjøp» i LL Setesdal Bilruter og Agder Buss AS har følgende å si om avtalen;
– Scania ble valgt ut i fra en helhetsvurdering, hvor både pris, kvalitet og system for drift og vedlikehold av bussene ble vektlagt. Scania var konkurransedyktig på pris og kvalitet men det var nok på punktet om drift/vedlikehold det ble høyest score. Fra første møte ble det gitt en svært profesjonell og tillitsvekkende presentasjon om hvordan Scania så på det framtidige samarbeidet mellom buss-selskap og bussleverandør. Dette stemte veldig overens med de tanker vi hadde, og da får man en god start på en innkjøpsprosess hvor det letes etter vinn-vinn situasjoner og framtidige relasjoner vektlegges i stor grad, sier Birkeland.

Setesdal Automobilrutor, eller L/L Setesdal Bilruter som det heter i dag, har eksistert siden 1920. I starten kjørte selskapet mellom Ose og Bykle i Setesdal. I dag har L/L Setesdal Bilruter over 85 kjøretøy og 100 ansatte, samt 15 undertransportører. Samtlige av deres nye busser vil bli utstyrt med Scanias flåtestyringsprogram.
– Vi tror Scanias FMS-system vil bidra til å optimalisere driften av våre busser. Etter å ha sett hvordan dette fungerer hos Scania Transportlaboratorie i Södertälje er vi overbevist om at vi vil kunne dra ut en vesentlig positiv effekt, sier Birkeland.

Samarbeidet mellom de to ulike partene har vært meget konstruktivt.
– En slik avtale Forutsetter tett samarbeid, og vi ser meget lyst på fremtiden og har i felleskap klare mål om hva vi ønsker å få til. Dette en meget omfattende leveranse, bestående av Scania Citywide, Scania OmniExpress 320 og 340, samt Scania Higer A30 – et bredt spekter busser, både by, forstad og langrute. Vi er veldig stolte av å bli valgt som leverandør og håper på et fruktbart og godt samarbeid, sier Frode Neteland, administrerende direktør i Norsk Scania AS.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *