Conpot

Meglere friskmelder boligmarkedet

For få måneder siden rådet pessimismen, men eiendomsmeglerne friskmelder boligmarkedet etter klar prisvekst i mars. Det skjer raskere enn bransjen hadde trodd.

– Med tanke på hvor vi var i forventningene for noen måneder siden, er dette sterke tall, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF).

– Vi har nå en positiv tolvmånedersvekst. Den kom vesentlig tidligere enn vi hadde regnet med, sier han.

EFF trodde tidligere at oppgangen først ville komme i august i år.

– Det viktigste er hvilke forventninger markedet har til fremtiden. Psykologien forsterker både de negative og positive tendensene, sier Dreyer til NTB.

Han mener det lå noen gode økonomiske argumenter bak fjorårets priskorreksjon, men at også psykologiske faktorer spilte en viktig rolle.

Fortsatt ventetid

Boligprisene var 1,4 prosent høyere i mars i år enn i februar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent. Prisene er nå 0,3 prosent høyere enn i mars i fjor.

Dreyer tolker dette som en friskmelding av markedet eller til og med et positivt trendskifte.

– Vi må nok likevel vente litt før vi sier at dette er trenden, men dette er en måned som har overrasket de fleste av oss, sier EFF-sjefen.

Han tror imidlertid ikke den sterke veksten i mars vil fortsette videre i 2014, men at prisene nå vil normalisere seg.

Samtidig tar det vesentlig lengre tid å selge en bolig i dag enn for ett år siden. I mars tok det 40 dager. Det var riktignok noe kortere tid enn i februar, men fortsatt lenge sammenlignet med 29 dager i fjor.

Regionale ulikheter

I mars har boligprisene steget over hele landet, og i Tromsø vokser de med 2,1 prosent, sterkest av de store byene.

– Prisutviklingen følger de regionale tendensene vi har sett det siste året, sier Dreyer.

Til sammenligning har prisene i Oslo økt med bare 0,5 prosent, og flere sentrumsbydeler viser en svak prisutvikling. Bydelen Frogner på Oslos vestkant var den eneste regionen i statistikken fra EFF, finn.no og Eiendomsverdi hvor prisene sank i mars.

De positive tallene blir naturlig nok tatt godt imot av bransjen selv.

– Vi tror på fortsatt prisvekst resten av året og et hektisk boligmarked når høysesongen starter rett etter påske, sier administrerende direktør Odd Nymark i EiendomsMegler 1.

Bekymring

Men både Det internasjonale pengefondet (IMF) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har for lengst varslet at norske boligpriser har nådd et kunstig høyt nivå. Også flere norske økonomer har pekt på at det kan være sunt med en utflating eller korrigering nedover. Et prisfall ville blant annet gjort det lettere for førstegangskjøpere å komme seg inn på markedet.

Det blir pekt på at lønnsveksten ikke holder tritt med boligprisveksten, og at mange husholdninger dermed påtar seg for mye gjeld. Svært lave renter over lang tid har også bidratt til den eventyrlige boligprisveksten de siste to tiårene.

Kritikerne har pekt på at mange låntakere kan få problemer ved renteøkning, bortfall av inntekt eller boligprisfall.

Mot slutten av fjoråret og starten av 2014 trodde flere fagmiljøer på et moderat eller kraftig boligprisfall i 2014, men torsdagens tall fra EFF gjør foreløpig disse prognosene til skamme. (©NTB)

Stikkord: