Lyden av vann som lekker kan by på fortvilelse hos boligeiere. Hvis skaden skyldes slitasje eller dårlig vedlikehold, eller at  lekkasjen har oppstått over tid, har ikke forsikringsselskapet noe ansvar til å dekke skaden.

Plutselig skade

En forsikring dekker skade som oppstår brått oguforutsett. Skader som utvikles over tid faller utenfor denne definisjonen selv om oppdagelsen for så vidt har skjedd plutselig.

– Mange boligeiere får seg en ubehagelig og kostbar oppdagelse, i så måte. Særlig kan det bli kostbart om det har oppstått skjulte skader på badet, sier Are Skaar Nielsen, som er fagkonsulent i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS  og talspersom for forbrukernettstedet Skikkelig rørlegger.no.

Å utsette rehabilitering av gamle sluk og utette bad, kan ansees som en risikosport. For eksempel vil et originalt bad i en gammel gård ikke tåle at du dusjer direkte på gulvet. Trenger vannet gjennom et gammelt gulv, eller det oppstår lekkasje rundt et eldre sluk, kan du ikke forvente at forsikringen dekker verken oppretting eller følgeskader.

Les forsikringsvilkårene

– Hovedregelen er skader som skyldes sprukne vannrør og slukpotter er dekket, sier skadesjef Inge Oksvik i forsikringsselskapet If.

– Skader på grunn av manglende- eller dårlig membran, kondens og lekkasjer i overgang mellom membran og sluk/rør dekkes normalt ikke. Dette på grunn av at skader som oppstår her enten skyldes manglende vedlikehold eller dårlig håndverk, sier han.

– Vi oppfordrer folk til å sette seg godt inn i forsikringsvilkårene sine. Da unngår vi både misforståeler og forventninger vi ikke kan innfri, sier skadesjef Inge Oksvik i forsikringsselskapet If.

Han mener mange bør bli flinkere til reagere raskt om de ser antydninger til fukt eller vann på avveie.

Dersom det plutselig oppstår en på rørsystemet, vil en lekkasjeskade stort sett dekkes. Men er det materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje, er ikke det noe en forsikring dekker uten videre. Det betyr at også skader på nye bad kan falle utenfor. Derfor understreker If betydningen av å bruke fagfolk og å kreve dokumentasjon for arbeidet som utføres, og hvilke produkter som monteres.

– Skal du kunne klage og reklamere på dårlig utført arbeid, må du ha et firma å reklamere til. Et seriøst firma har gjerne ansvarsforsikring. Er firmaet solid er det også større sannsynlighet for at det eksisterer også om noen år, sier Inge Oksvik. If anbefaler at du sjekker regnskapstall hos Brønnøysund før du engasjerer en rørlegger, dersom du er usikker. Firmaet må også være momsregistrert og ha et organisasjonsnummer.

– Be gjerne om referanser du kan kontakte før du bestemmer deg for hvilket firma du vil bruke, sier skadesjefen If.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *