Conpot
  • sydvaranger gruve

Produksjonsrekord for Sydvaranger Gruve AS

2013 var et rekordår for produksjonen i Sydvaranger Gruve AS. Det ble produsert nær to millioner (1 993 000) tonn jernmalm i 2013.

I fire av årets måneder ble det satt produksjonsrekorder. Sydvaranger Gruve AS eies 100 % av Northern Iron Limited (NFE), som er børsnotert i Australia. Omsetningen endte på 204,6 millioner amerikanske dollar, med et underskudd på 1,7 millioner dollar – 10 millioner bedre enn i 2012.

Til tross for avbrudd i produksjonen i første halvår, ble det satt månedsrekorder fire ganger i løpet av året: februar, mars, juli og desember. Kvaliteten på jernkonsentratet har hatt en jevn og fin utvikling.
Arbeidet med kostnadskontroll har også gitt resultater. Det økonomiske resultatet for 2013 rammes likevel av uhellet i første halvår, som ga en produksjonsstans og sakte oppstart igjen. Det ble iverksatt tiltak i etterkant, som sikrer mer stabil produksjon og løpende vedlikehold for å hindre samme situasjon igjen.

Bedre betalt per tonn

Gruven har lyktes med å få bedre betalt for jernmalmen. I snitt er det blitt betalt 103 dollar tonnet, mot 97 dollar året før. Produksjonskostnaden steg med 8 % til 90 dollar tonnet.

10 millioner dollar bedre på bunnlinjen

Totalt endte omsetningen på 204,6 millioner amerikanske dollar, ned 1,1 millioner dollar fra året før. Avskrivninger, finanskostnader og skatte ga et endelig resultat for året endte med minus 1,7 millioner dollar, som er nær 10 millioner dollar bedre enn året før.

God trend fortsetter

Den gode trenden fra andre halvår i fjor fortsetter inn i 2014. Totalen for de rullerende siste tre månedene i januar, februar og fram til den planlagte vedlikeholdspausen i desember har satt nye rekorder hver gang. Fra desember til og med februar ble det produsert 587.000 tonnjernmalm.

I ni måneder på rad er driften blitt stadig mer stabil og effektiv. Produksjonskostnaden per tonn jernmalm er også gått ned, og var i februar nede på 72 dollar tonnet.

Stikkord: