Conpot

Skal legge litt mer asfalt

Høyre og Frp-regjeringen varsler at noen flere kilometer norsk vei vil bli asfaltert i år enn i fjor. Men regjeringens retorikk gjør at opposisjonen forventer mer.

93 kilometer mer fylkesvei og 43 kilometer mer riksvei planlegges å få ny asfalt i år sammenlignet med i fjor. Det viser ferske tall som presenteres torsdag, og som NTB har fått tilgang til.

Totalt er det lyst ut 83 kontrakter som omfatter over 2,2 tonn asfalt for i år. Kontraktene omfatter hovedsakelig vedlikehold av eksisterende veidekker, men også noe arbeid på anlegg.

Regjeringen bruker i sin plattform mye plass på å love et løft for veisatsingen i Norge. Penger til asfaltlegging tas fra potten av vedlikeholdsmidler som er til disposisjon innenfor rammene av Nasjonal transportplan (NTP).

– Forventer økning

Senterpartiet mener tallene som nå kommer for asfaltlegging, er «rimelig i tråd med det ambisjonsnivået» NTP legger opp til.

– Ut fra regjeringens retorikk og samarbeidsplattform, så forventer jeg økning, særskilt etter det høye forventningsnivået samarbeidspartiene har skapt, sier stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås til NTB.

Hun presiserer at nyanlegg som ferdigstilles med asfalt, kommer i tillegg til asfaltlegging på riks- og fylkesveier.

– Blir skuffet

Arbeiderpartiets Eirin Sund er glad for at Høyre og Fremskrittspartiet leverer på NTP. Men hun synes det er merkelig at regjeringen, trass sin «høye sigarføring» på hvor mye den skal gjøre, ikke gjør mer.

– De som har sendt dem inn og forventet mer, får noen digre skuffelser. De har ikke levert noe mer enn det vi ville gjort, sier Sund til NTB.

Totalt legger Statens vegvesen opp til asfaltlegging på 1.275 kilometer riksvei og 2.090 kilometer fylkesvei i år. Tallene inkluderer gang- og sykkelveier, samt noe legging på nyanlegg. (©NTB)

Stikkord: