Conpot
  • lastebil kabotasje volvo

Varsler flere kabotasjekontroller og allmenngjøring

I dag legges rapporten fra arbeidsgruppen om kabotasje frem. Dette er en viktig rapport med mange gode tiltak for en trygg transportbransje.

– Tiltakene mot kabotasje YTF mener er viktigst er økt kontroll og mer samhandlet kontroll. Vi mener allikevel at det viktigste tiltaket er viet lite plass i rapporten, og dette er paraplytiltaket allmenngjøring, sier forbundsleder Svein Furøy.

Yrkestrafikkforbundet og arbeidsgruppens medlem fra Norsk transportarbeiderforbund (NTF) har i arbeidet med rapporten vært enig om at allmenngjøring er et viktig tiltak mot kabotasje innenfor turbuss. – Vi mener allmenngjøring er svært viktig både for gods og turbuss. Innenfor turbuss er situasjonen allerede så presset at vi i løpet av neste år kan se en tilnærmet død turbussbransje i Norge, sier Furøy. Han påpeker at det også innenfor gods kan gå fort i samme retning om ikke noe gjøres med lønnsdumping blant utenlandske arbeidstakere.

– Får vi et allmenngjøringsvedtak i tillegg til økt kontroll, høyere bevilgninger til Arbeidstilsynet og øke bøtesatsene for brudd på kabotasjereglene mener vi i YTF at bransjen har en fremtid i Norge, sier Furøy. Han påpeker at tiltak som å stramme inn regelverket er viktig. Innenfor gods bør en kabotasjetur være definert som en lasting og en lossing. Innenfor turbuss bør det ligge en begrensning på 30 dager sammenhengende og totalt 45 dager tillatt i løpet av et år.

Arbeidsgruppen har bestått av varierte medlemmer, noe som også preger innholdet. – Nå har vi en rapport som inneholder godt gjennomtenkte tiltak mot kabotasjeproblematikken i Norge. Vi håper regjeringen tar behovet for økte bevilgninger til kontroll alvorlig og følger opp tiltakene vi nå har utarbeidet i fellesskap, avslutter Furøy.

Stikkord: