Conpot
  • AF gruppen vei anlegg tunnel

Ny anleggskontrakt på E39 i Gaular

AF Gruppen er av Statens vegvesen Region vest innstilt som entreprenør for E39 Dregebø – Grytås og Birkeland – Sande

Entreprisen gjelder 9 km med ny E39 inkl. 760 m tunnel og noen mindre betongkonstruksjoner. Entreprisen består av delparsellene Dregebø – Grytås og Birkeland – Sande.

Avtalen vil ha en verdi på ca. MNOK 330 eks. mva. Etter en planleggingsperiode starter arbeidene sommeren 2014. Entreprisen skal ferdigstilles 1. juni 2016.

– AF har høy kompetanse og kapasitet på veg- og tunnelarbeider, og denne entreprisen passer godt inn i vår portefølje. Vi er derfor glade for å ha vunnet et nytt prosjekt for Statens vegvesen, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Stikkord: