Conpot

Jobber med avgiftssmell på to fronter

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier at regjeringen fortsatt jobber med EU for å endre det nye regelverket for redusert arbeidsgiveravgift.

– Vi er fortsatt i dialog med ESA for å begrense sektorunntakene. I tillegg jobber vi med tiltak i revidert statsbudsjett som ikke kommer i strid med regelverket for statsstøtte, sa Jensen i spørretimen i Stortinget onsdag.

Påvirker transportbransjen

Ap-representant Lisbeth Berg-Hansen viste til at 42.000 arbeidsplasser berøres når EUs nye regler for regionale støtteordninger endres fra 1. juli. Etter den datoen blir det ulovlig med redusert arbeidsgiveravgift i sektorer som transport, energi og finans.

Finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) sa at tiltak i revidert er helt nødvendig og spurte om det blir kompensasjon krone for krone på bedriftsnivå eller på sektornivå.

– Regjeringen jobber ikke i et vakuum. Vi må jobbe både vidt og kanskje også litt utradisjonelt, varslet Jensen.

I spørretimen for en uke siden sa statsminister Erna Solberg (H) at hun ikke kan garantere at bedriftene får refundert alle ekstrautgiftene, selv om regjeringens plan er å tilbakeføre alle midlene den får inn ekstra. (©NTB)

Stikkord: